green-header

Новини

News image

Съобщение до инвеститорите в инвестиционните фондове, управлявани от УД „ДСК Управление на активи“ АД

„ДСК Управление на активи“ АД уведомяваме инвеститорите във фондовете, управлявани от Дружеството, че считано от 29.04.2022 г. влизат в сила промени в Правилата на инвестиционните фондове („Фондовете“).

Промени се отнасят основно до следното:

 - Фондовете вече ще издават частични дялове, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число (брой) дялове;
 - Поръчки за покупка и за обратно изкупуване на дялове, подадени до 16:00 часа на работния ден, ще се считат подадени в същия този ден, а поръчките, подадени след 16:00 часа на работния ден, ще се считат подадени на следващия работен ден. Това правило ще важи както при подаване на поръчки на място, в офис на дистрибутора „Банка ДСК“ АД, така и при подаване на поръчки онлайн. Съответно, подадена поръчка ще може да се оттегля от инвеститор във всеки от офисите на „Банка ДСК” АД, в които се дистрибутират дялове на фондовете, до 16:00 ч. в деня на подаване на поръчката, а ако поръчката е подадена след 16:00 ч. – до 16:00 ч. на следващия работен ден, като това правило ще важи и при оттегляне на поръчки, подадени онлайн.

Промяна в таксите, които може да събира дистрибутора „Банка ДСК“ АД:

- при обратно изкупуване: дистрибутора „Банка ДСК“ АД няма да начислява такси при обратно изкупуване на дялове от никой от фондовете.

- при продажба: променя се максималния размер на таксите, които дистрибутора „Банка ДСК“ АД ще може да начислява, като те стават в следните размери:
 - ДФ „ДСК Стандарт“: до 0,3%
 - ДФ „ДСК Баланс“: до 0,6%
 - ДФ „ДСК Растеж“: до 1,2%
 - ДФ „ДСК Глобални защитни компании“: до 1,2%
 - ДФ „ДСК Евро Актив“: до 0,3%
 - ДФ „ДСК Алтернатива 1“: до 0,3%
 - ДФ „ДСК Алтернатива 2“: до 0,3%
 - ДФ „ДСК Алтернатива“: до 0,3%
 - ДФ „ДСК Глобални компании“: до 1,2%
 - ДФ „ДСК Динамика“: до 1,2%
 - НДФ „ДСК-ОТП Премиум микс“ – до 0,6%
 - НДФ ‚ДСК Хоризонт 2030“ – до 0,6%
 - НДФ ‚ДСК Хоризонт 2035“ – до 0,6%
 - НДФ ‚ДСК Хоризонт 2040“ – до 0,6%

Промяна в максималния допустим размер на някои от инвестициите на следните фондове: ДФ „ДСК Стандарт“, ДФ „ДСК Баланс“, ДФ „ДСК Растеж“, ДФ „ДСК Глобални защитни компании“, ДФ „ДСК Евро Актив“, ДФ „ДСК Стабилност - Европейски акции“, ДФ „ДСК Стабилност - Немски акции“, ДФ „ДСК Алтернатива 1“, ДФ „ДСК Алтернатива 2“, ДФ „ДСК Алтернатива“, ДФ „ДСК Глобални компании“ и ДФ „ДСК Динамика“. Не се променят видовете инструменти, в които фондове могат да инвестират. Няма промяна в рисковия профил на никой от фондове.

На интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи“ АД може да намерите Правилата на фондовете, в сила от 29.04.2022 г., одобрени от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, както и актуализираните Проспекти и Документи с ключова информация за инвеститорите.