green-header

Новини

News image

Тримесечните отчети към 30.06.2006 г. на ДСК договорни фондове са представени в Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява всички заинтересовани, на основание чл.96 от ЗППЦК, че е представило на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса – София” АД, тримесечни отчети към 30.06.2006 г. на управляваните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс” и „ДСК Растеж”. Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница: www.dskam.bg и на адрес: гр.София, ул. „Оборище” № 47, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.