green-header

Новини

News image

Съобщение относно разкриването на регулирана информация за ДСК Взаимни Фондове

“ДСК Управление на активи” АД уведомява инвеститорите, че считано от 01.03.2008 г. ще разкрива регулирана информация за управляваните от него Взаимни Фондове чрез интернет страницата на Investor.bg - www.investor.bg Регулираната информация включва периодична информация, в това число годишни и тримесечни финансови отчети, вътрешната и друга информация, за която по закон съществува задължение да бъде публично оповестявана.