green-header

Новини

News image

Промяна в обработката на поръчки за обратно изкупуване на дялове

"ДСК Управление на активи" АД информира инвеститорите в управляваните от дружеството договорни фондове, че от 10 декември 2018 г. променя начина на обработване на поръчките за обратно изкупуване на дялове и изплащане на средствата на инвеститорите от тези сделки.
Промяната е свързана с това, че вместо досегашното изплащане на пълния размер на сделката за обратно изкупуване на два пъти (една част в деня на приемане на поръчката на инвеститора и остатък на следващия работен ден), Дружеството ще изплаща пълния размер на сделката с един превод по сметката на инвеститора, но след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на приемането на поръчката.