green-header

Новини

News image

Промени в условията за обявяване на нетна стойност на активите на дял

Във връзка с одобрени от „Комисията за финансов надзор” промени в Правилата на фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД от 14 май 2012 г. влизат в сила нови условия за изпълнение на поръчки за покупки и обратно изкупуване на дялове, както и за обявяване на нетна стойност на активите на дял (НСАД).
От 15 май НСАД за всеки съответен ден (ден Т) се обявява не по-рано от 12,30 ч. на следващия ден (Т+1). Поръчките, приети на ден Т, се изпълняват на ден Т+1 по цената, определена за ден Т+1.