green-header

Новини

News image

Нов офис и нов адрес за кореспонденция

„ДСК Управление на активи” АД, управляващо дружество на договорните фондове –ДФ “ДСК Баланс”, ДФ “ДСК Растеж”, ДФ “ДСК Стандарт”, ДФ “ДСК Имоти”, ДФ “ДСК Евро Актив”, ДФ „ДСК Стабилност - Европейски акции”, ДФ „ДСК Стабилност - Американски акции”, ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар”, ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в Евро” и ДФ “ДСК Алтернатива”, уведомява всички заинтересовани лица, че считано от 27 януари 2014 г. премества дейността си в нов офис на адрес: гр. София, п.к. 1301, ул. „Алабин”, No 36, ет. 3, който ще бъде и новият адрес за кореспонденция на Дружеството. Телефоните, факсът, електронната поща и интернет страницата на Дружеството остават без промяна.