green-header

Новини

News image

Намаление с 50% на таксите при покупка на дялове от шест договорни фонда на „ДСК Управление на активи“ АД от 27 април 2015 г.

През 2015 г. се навършват десет години от началото на дейността  на първите договорни фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи АД“  - ДФ ДСК Стандарт и ДФ ДСК Баланс. По случай 10-годишнината управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД намалява с 50% таксата при покупка на дялове от ДФ „ДСК Стандарт”, ДФ „ДСК Баланс”, ДФ „ДСК Растеж”, ДФ „ДСК Имоти”, ДФ „ДСК Евро Актив” и ДФ „ДСК Алтернатива” в периода 27.04.2015 г. – 31.12.2015 г. В тази връзка при поръчки за покупка на дялове, приети в посочения период, инвеститорите ще заплащат само половината от разходи за емитиране (покупка на дялове), а именно:

Договорен фонд Разходи (такси) за емитиране 
ДФ „ДСК Алтернатива” 0.05% 
ДФ „ДСК Стандарт” 0.05% 
ДФ „ДСК Евро Актив” 0.05% 
ДФ „ДСК Баланс” 0.15% 
ДФ „ДСК Имоти” 0.15% 
ДФ „ДСК Растеж” 0.50% 

Допълнителна информация за промоцията можете да получите от на тел: (02) 930 1000, лице за контакт: Галина Димитрова от 9:30 до 17:00 ч., както и от интернет страницата на Управляващото дружество – www.dskam.bg.

За актуална информация виж също:

Намаление с 50% на таксата при покупка на дялове от четири договорни фонда до 31 декември 2016 година
Намаление на таксата при покупка на дялове от ДФ „ДСК Алтернатива“