green-header

Новини

News image

Инвестиционен помощник

Новата функционалност „Инвестиционен помощник” на интернет страницата на „ДСК Управление на активи” АД предоставя възможност на инвеститорите да проследят развитието на нетната  стойност на активите (НСА) и нетната  стойност на активите на дял (НСАД) на всеки Договорен Фонд за произволно избран период.  Резултатите се представят в цифров и графичен вид.