green-header

Новини

News image

Инвеститорите могат да получават информация чрез интернет банкирането на Банка ДСК

Инвеститорите в „ДСК Взаимни Фондове” вече могат да получават актуална информация за броя и стойността на притежаваните от тях дялове, придобити чрез клоновата мрежа на Банка ДСК. Новата функционалност е достъпна за всички регистрирани потребители на ДСК Директ – интернет-банкирането на Банка ДСК. Информация за притежаваните дялове е достъпна за клиентите чрез меню „Вашите средства”, секция „Договорни фондове”.