green-header

Новини

News image

Изпълнителният директор на „ДСК Управление на активи” спечели приза „Мистър Икономика 2007”

Петко Кръстев, Председател на УС и Изпълнителен директор на „ДСК Управление на активи” АД спечели наградата за 2007 година в категория „За принос в развитието на небанковия финансов сектор” на Националния конкурс „Мистър/Мисис Икономика”. Конкурсът е организиран за дванадесети път от списание „Икономика” и „Асоциацията на индустриалния капитал в България” и се провежда под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката. Наградата бе присъдена от създадено за целта постоянно експертно жури на конкурса. Тази своеобразна Академия за определяне на българските "Мистър/ Мисис Икономика" е сформирана от около 200 личности, работещи в областта на икономическата наука, бизнеса, финансите, политиката и медиите.

"ДСК Управление на активи" управлява най-големите договорни фондове в България - „ДСК Взаимни фондове”, които имат активи над 100 милиона лева.  През 2007 г. активите на фондовете нарастнаха с повече от 260%, изпреварвайки значително средния ръст в сектора на колективните инвестиционни схеми. Дружеството е лидер на пазара и по брой на индивидуалните клиенти и брой на местата за дистрибуция на финансовите продукти.