green-header

Новини

News image

Започна публичното предлагане на дялове на третия Договорен Фонд на "ДСК Управление на активи" АД – "ДСК Растеж"

От 1-ви март 2006 г. започна публичното предлагане на дялове на третия  Договорен Фонд на „ДСК Управление на активи” АД – „ДСК Растеж”. Фондът е с високорисков профил, като до 80% от активите му ще се инвестират в акции. „ДСК Растеж” ще предлага, както и другите два фонда управлявани от  „ДСК Управление на активи” АД,  уникалната за България незабавна ликвидност. Инвеститорите ще могат да закупуват дялове на фонда в клоновете на „Банка ДСК” ЕАД в цялата страна дистрибутиращи Договорни Фондове .  Повече може да научите в раздел Договорни Фондове.