green-header

Новини

News image

Дяловете на Договорни Фондове ДСК Баланс и ДСК Стандарт започват да се търгуват на Българска Фондова Борса – София от 16.12.2005 г.

С Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол №32/07.12.2005 год., относно регистрацията на ценни книжа, е определена дата на първа котировка за дяловете на фондовете - 16.12.2005 г. Борсовите кодове на емисиите са както следва:

  • за ДФ ДСК Стандарт – DFDSKS
  • за ДФ ДСК Баланс - DFDSKB

Дяловете ще се търгуват на „Неофициален пазар”.