green-header

Новини

News image

"ДСК Управление на активи" АД се премести в нов офис

Считано от 25 юни 2007 г. “ДСК Управление на активи” АД се премести в нов офис на адрес: гр. София, п.к. 1000, бул. “Княз Дондуков” No.19, ет. 7, който е и новият адрес за кореспонденция на дружеството.

Новият телефонен номер на “ДСК Управление на активи” АД е (02) 930 1000, а новият факс на дружеството е (02) 930 10 31.

Считано от 25 юни 2007 г. офисът на “ДСК Управление на активи” АД на адрес: гр. София п.к. 1505, ул. “Оборище” № 47, се закрива.