green-header

Новини

News image

„ДСК УА” АД уведомява инвеститорите, че считано от 02.01.2013 г. функциите на инвестиционен консултант на договорните фондове се изпълняват единствено от Ясен Иванов

Ясен Иванов е завършил специалност „Финанси” в Университета за Национално и Световно Стопанство степен бакалавър през 2005 г. и степен магистър през 2008 г. През септември 2011 г. придобива квалификация от Института за сертифицирани Финансови Анализатори (CFA Institute). От месец януари 2007 г. Ясен Иванов е Специалист по финансови инструменти и пазари в Управляващо Дружество „ДСК Управление на Активи” АД. През месец юни 2007 г. заема длъжността „Портфолио Мениджър”, а от месец януари 2008 г. е и Инвестиционен Консултант. От месец март 2009 г. Ясен Иванов е ръководител отдел „Управление на портфейли” и инвестиционен консултант. През периода м. август 2005 г. – м. декември 2006 г. е работил като анализатор в отдел Корпоративно Банкиране в „Българска Пощенска Банка” АД.