green-header

Новини

News image

"ДСК Взаимни Фондове" с най-много активи към края на 2007 г.

Към края на 2007 г. „ДСК Управление на активи” е на първо място на българския пазар по активи на управляваните взаимни фондове - близо 130 милиона лева. Дружеството „се изкачи” в класацията по пазарен дял от трета позиция към края на 2006 г. до първо място в края на 2007 г. Темпът на нарастване на активите на „ДСК Взаимни Фондове” за същия период изпреварва значително средния за сектора.
„ДСК Растеж” е най-големият договорен фонд на нашия пазар към края на годината, както в своя рисков профил, така и сред останалите взаимни фондове. В класацията по активи при балансираните договорни фондове втора позиция заема фонд от фамилията „ДСК Взаимни Фондове” - „ДСК Баланс”, който приключи миналата година с 46 млн.лв. активи. Третият фонд от фамилията - „ДСК Стандарт”, също е на второ място по активи при нискорисковите колективни инвестиционни схеми.