green-header

Новини

News image

Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове през Коледните и Новогодишните празници

 „ДСК Управление на активи” АД уведомява своите настоящи и бъдещи клиенти, че на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Правилата на ДФ “ДСК Стандарт”, ДФ “ДСК Баланс”, ДФ “ДСК Растеж” и ДФ “ДСК Имоти” (наричани по-долу “ДСК Взаимни Фондове”) и във връзка с решението на Съвета на директорите на “Българска Фондова Борса – София” АД за спиране на търговията между 23 декември 2008 г. (последен ден за търговия на БФБ за 2008 г.) и 5 януари 2009 г. (първи ден за търговия на БФБ за 2009 г.):
1. Времено се спира продажбата и обратното изкупуване и на дялове на ДСК Взаимни Фондове за периода, през който на “Българска Фондова Борса – София” АД няма да бъдат осъществявани сделки. Последният ден за 2008 година, през който се приемат поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на ДСК Взаимни Фондове е 23 декември 2008 г.

 2. Приемането на поръчки за oбратно изкупуване и продажба на дялове на Договорните фондове се възобновява от 5 януари 2009