green-header

Новини

News image

Временно спиране на дистрибуцията на дялове на ДСК Взаимни Фондове във връзка с Новогодишните празници и неработните дни на БФБ-София

"ДСК Управление на активи" АД, управляващо договорните фондове “ДСК Стандарт”, “ДСК Баланс”, “ДСК Растеж”, “ДСК Имоти” и “ДСК Евро Актив”, уведомява инвеститорите, че  временно се спира обратното изкупуване и продажбата на дялове на Фондовете между 28 декември 2009 г. и 4 януари 2010 г. Решението е взето от Управляващото Дружество на основание Правилата на Фондовете и във връзка с решението на “Българска Фондова Борса – София” АД за спиране на борсовата търговия за същия период.

Последният ден за 2009г., през който се приемат поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на Фондовете, е 28 декември 2009 г. Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на Фондовете се възобновява от 4 януари 2010 г.
Допълнителна информация можете да получите на тел: (02) 930 1000, лице за контакт: Галина Димитрова от 9:00 до 17:30 ч.