green-header

Новини

News image

Временно спиране дистрибуцията на дялове на „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс” и „ДСК Растеж”

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява инвеститорите, съгласно чл. 37, ал. 6 от Наредба № 25 на КФН/2006 г., че на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Правилата на ДФ “ДСК Стандарт”, ДФ “ДСК Растеж” и ДФ “ДСК Баланс”(наричани по-долу “Договорни фондове”) и във връзка с решението на “Българска Фондова Борса – София” АД за спиране на търговията между 22 декември 2006 г. (последен ден за търговия на БФБ за 2006 г.) и 3 януари 2007 г. (първи ден за търговия на БФБ за 2007 г.):

1. Времено се спира обратното изкупуване и продажбата на дялове на Договорните фондове за периода, през който на “Българска Фондова Борса – София” АД няма да бъдат осъществявани сделки. Последния ден за 2006 г., през който се приемат поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на Договорните Фондове е 22 декември 2006 г.

 2. Приемането на поръчки за oбратно изкупуване и продажба на дялове на Договорните фондове се възобновява от 3 януари 2007 г.