green-header

Новини

News image

Активите на ДСК Взаимните фондове надхвърлиха 100 милиона лева

Днес, 22.08.2007 г. общата стойност на активите на трите взаимни фонда, които управлява „ДСК Управление на активи” АД, нахвърли 100 милиона лева. За около година и половина след старта на първите два договорни фонда – „ДСК Стандарт” и „ДСК Баланс”, „ДСК Управление на активи” вече е един от лидерите на този бързоразвиващ се пазар.


„Най-младият” член на семейството на ДСК Взаимни фондове – „ДСК Растеж”, който стартира публичното предлагане на дялове на 1 март миналата година, вече изпревари по активи другите два фонда и има съществен принос в постигането на 100-те милиона активи под управляние - към 22.08.2007 г.„ДСК Растеж” има над 52 милиона лева. Това е фонда, който следва агресивна инвестиционна стратегия и за последните 12 месеца (31.07.06 г. – 31.07.07 г.) постигна доходност  72,16%. За същия период другите два фонда – „ДСК Стандарт” и „ДСК Баланс”, които имат, съответно, консервативен и балансиран рисков профил, са реализирали доходност от 6,96 % и 41,29%
Чрез трите основни инвестиционни стратегии, предложени от ДСК, инвеститорите могат да управляват ефективно средствата за различни инвестиционни хоризонти, които варират от  3-месечен препоръчителен период за инвестиция в „ДСК Стандарт” до 3-годишен хоризонт за вложения в „ДСК Растеж”.