Новини

Новини

News image

Нетна стойност на активите на дял на „ДСК-ОТП Премиум Микс“ за поръчки, подадени на 15 юни 2021 г.

Цена за еднократни поръчки за покупка на дялове, за покупки на дялове по инвестиционен план и за поръчки за обратно изкупуване – 1,0000 лв.

 

Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените по-горе стойности на дял

При еднократни поръчки за покупка на дялове При покупка на дялове по инвестиционен план При поръчка за обратно изкупуване на дялове
При еднократни поръчки за покупка на дялове При покупка на дялове по инвестиционен план При поръчка за обратно изкупуване на дялове
0,000% от НСАД 0,000% от НСАД 0,000% от НСАД

Цените са валидни за поръчки, приети на 15.06.2021

Минимална стойност на една поръчка 500 BGN, минимална стойност за покупка на дялове по инвестиционен план 100 BGN. Информация може да се получи от Call Center на "Банка ДСК" ЕАД на тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор или на *2375 на цени, съгласно тарифния Ви план към Мобилния оператор.