green-header

Управление

Доротея Николова

Член на УС

Изпълнителен директор и ръководител на направление "Събиране на вземания" на Банка ДСК

 

Доротея Николова се присъединява към Банка ДСК през 2003 г. като ръководител „Финансов контрол“, а през 2007 г. става член на УС и Главен финансов директор.
В началото на 2019 г. е назначена за Главен изпълнителен директор на Експресбанк и изпълнява тази длъжност до 30 април 2020 г., когато Експресбанк се влива в Банка ДСК.
От 1 май 2020 г. се връща в Банка ДСК като изпълнителен директор с ресор новосъздаденото направление "Събиране на вземания" и член на УС.
Предишният й опит включва позицията Главен финансов директор и член на Управителния съвет на Citibank N.A. София и Помощник-мениджър към направление „Банкови дейности и капиталови пазари“ в PwC в София, а после и в Лондон.
Доротея Николова е дипломиран експерт-счетоводител към Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители. Носител на престижната унгарска награда „Андраш Фай“.
През 2015 г. г-жа Николова е удостоена с отличието „Банкер на годината“ в конкурса на в. „Банкер“, а през 2016 г. получава и признанието „Банкер на годината“ на фондация „Атанас Буров“.

Двукратен носител на наградата „Главен финансов директор на годината“ в организирания от списание Forbes и EY България конкурс.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.