green-header

Управление

Ивайло Хаджиев

Член на НС

Ивайло Хаджиев е член на Надзорния съвет на Управляващото дружество. Има бакалавърска степен по Икономика от Университет Дърам във Великобритания и магистърска степен по Бизнес администрация от АЛБА - Атинска лаборатория по бизнес администрация, Гърция. В периода 2000 г. – 2002 г. работи във Великобритания като финансов анализатор. След това заема различни позиции в ОББ АД, а от 2008 г. започва работа в „Банка ДСК” АД като Директор „Инвестиционни продукти и частно банкиране“.

От септември 2017 г-н Хаджиев е Началник Управление „Развитие на продукти и ценообразуване“, Направление банкиране на дребно в „Банка ДСК” АД. 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.