green-header

Управление

Ласло Гати

Член на НС
Г-н Ласло Гати завършва икономическия университет в Будапеща, а през 2001 г. получава степен по инвестиционен мениджмънт. От 1992 г. той е мениджър на продукти за мениджмънт на пътувания в American Express Унгария, а след това и в региона на Югоизточна Европа. От 1997 г. е ключов мениджър за взаимоотношения с клиенти на Rabobank, от 1999 г. е управляващ директор, а след това главен изпълнителен директор на управляващо инвестиционни фондове дружество на Takarékbank Group. От август 2005 г. е директор „Маркетинг и продажби“ на OTP Фонд Мениджмънт Унгарияt. Между 2007 и 2017 г. и от ноември 2020 г. е член и на Съвета на директорите на дружеството. Член на Комитета по етика към Унгарската асоциация на управляващите дружества. Заместник - председател на Надзорния съвет на OTP Invest Croatia и член на Надзорния съвет на OTP Asset Management Romania SAI SA.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.