Начало         English   Доходност въз основа на НСАД
Фонд
За период отдо
 Изчисли 
Инвеститорът изчислява доходност за зададен от него период.Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове са достъпни за публиката на тази Интернет страница.

 16.04.2021
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62003
ДСК Евро АктивEUR1.24533
ДСК БалансBGN1.22171
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.85342
ДСК РастежBGN0.92057
ДСК Глобални компанииBGN1.00365
ДСК ДинамикаBGN1.06100
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.22941
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17686
ДСК Алтернатива 1BGN1.04233
ДСК Алтернатива 2EUR1.03839
ДСК АлтернативаBGN1.04679

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN91,851,356.80
ДСК Евро АктивEUR18,814,131.38
ДСК БалансBGN11,589,784.28
ДСК Глобални защитни компанииBGN754,463.90
ДСК РастежBGN14,920,695.13
ДСК Глобални компанииBGN5,699,853.73
ДСК ДинамикаBGN2,452,648.41
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN9,918,294.31
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,756,903.25
ДСК Алтернатива 1BGN31,436,257.07
ДСК Алтернатива 2EUR4,741,923.05
ДСК АлтернативаBGN8,758,417.65

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи