Начало         English   Доходност въз основа на НСАД
Фонд
За период отдо
 Изчисли 
Инвеститорът изчислява доходност за зададен от него период.Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове са достъпни за публиката на тази Интернет страница.

 04.03.2021
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.61895
ДСК Евро АктивEUR1.24536
ДСК БалансBGN1.18534
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.82462
ДСК РастежBGN0.87298
ДСК Глобални компанииBGN0.95197
ДСК ДинамикаBGN1.02511
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.22581
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.18216
ДСК Алтернатива 1BGN1.04217
ДСК Алтернатива 2EUR1.03832
ДСК АлтернативаBGN1.04699

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN82,114,659.40
ДСК Евро АктивEUR13,637,881.36
ДСК БалансBGN11,132,956.70
ДСК Глобални защитни компанииBGN726,267.51
ДСК РастежBGN13,955,919.11
ДСК Глобални компанииBGN5,291,516.53
ДСК ДинамикаBGN2,299,701.92
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN9,896,833.05
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,784,029.76
ДСК Алтернатива 1BGN29,246,064.20
ДСК Алтернатива 2EUR4,822,596.19
ДСК АлтернативаBGN6,560,221.18

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи