Начало         English   Защитени фондове

ДСК Стабилност – Европейски акции, ДСК Стабилност – Немски акции

Основни инвестиционни цели на тези фондове са защитата на стойността на инвестираните средства от клиентите при запазване/задържане на инвестицията през ограничения период от дейността на Фонда и доколкото е съвместимо с това - нарастване на стойността на инвестициите, обвързана с поскъпването на индекси на акции на европейски / немски компании.

С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели дейността на тези фондове е разделена на отделни цикли, всеки от които ще включва два основни периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”.

 

 05.05.2021
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.61851
ДСК Евро АктивEUR1.24415
ДСК БалансBGN1.23146
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.85478
ДСК РастежBGN0.93373
ДСК Глобални компанииBGN1.00270
ДСК ДинамикаBGN1.06548
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23000
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.18912
ДСК Алтернатива 1BGN1.04082
ДСК Алтернатива 2EUR1.03660
ДСК АлтернативаBGN1.04474

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN97,875,842.23
ДСК Евро АктивEUR19,267,245.24
ДСК БалансBGN11,715,486.55
ДСК Глобални защитни компанииBGN756,971.87
ДСК РастежBGN15,127,540.82
ДСК Глобални компанииBGN5,688,986.86
ДСК ДинамикаBGN2,456,171.55
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN9,923,054.76
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,816,899.59
ДСК Алтернатива 1BGN31,924,240.97
ДСК Алтернатива 2EUR4,778,311.61
ДСК АлтернативаBGN9,433,578.72

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи