Начало         English   Фондове в акции

ДСК Растеж, ДСК Баланс, ДСК Глобални защитни компании, ДСК Глобални компании

Основни инвестиционни цели на тези фондове са нарастване стойността на инвестициите чрез реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност за инвеститорите в техните дялове.

Отделните фондове в тази група се различават помежду си по структурата на портфейла -  различни финансови инструменти, включени в портфейла, различни тегло на акциите в портфейла, различна териториална специфика (български или чуждестранни финансови пазари) и/или отраслова специфика.

 20.01.2021
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62117
ДСК Евро АктивEUR1.24695
ДСК БалансBGN1.16272
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.83166
ДСК РастежBGN0.83992
ДСК Глобални компанииBGN0.94215
ДСК ДинамикаBGN1.01386
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23790
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17686
ДСК Алтернатива 1BGN1.04266
ДСК Алтернатива 2EUR1.03898
ДСК АлтернативаBGN1.04756

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN78,187,674.96
ДСК Евро АктивEUR13,065,630.51
ДСК БалансBGN10,885,193.08
ДСК Глобални защитни компанииBGN736,559.07
ДСК РастежBGN13,489,658.62
ДСК Глобални компанииBGN5,326,044.56
ДСК ДинамикаBGN2,436,140.19
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,431,490.84
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,774,047.28
ДСК Алтернатива 1BGN28,520,769.04
ДСК Алтернатива 2EUR4,299,719.64
ДСК АлтернативаBGN6,408,950.87

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи