Начало         English   Промяна в Правилата на ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции и ДФ ДСК Стабилност – Немски акции по отношение на таксите през ограничените периоди

С Решения от 07.12.2020 г. Комисията за финансов надзор одобри промени в правилата на договорен фонд ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции и ДФ ДСК Стабилност – Немски акции, които влизат в сила на 04.01.2021 г.
С промените е предвидено Управляващото дружество да започне да начислява такси за издаване и обратно изкупуване на дялове през ограничените периоди (включително междинните периоди), чиито размер ще бъде същия като начислявания до този момент от Дистрибутора, а именно:
1. При издаване на дялове:
а) за „ограничения период” - 5% (пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял;
б) за „междинния период” - 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове:
а) за „ограничения период” - 10% (десет на сто) от нетната стойност на активите на един дял;
б) за „междинния период” - 2% (две на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
Същевременно Дистрибуторът няма да има право да начислява такси при продажба и обратно изкупуване на дялове през ограничените периоди (включително междинните периоди) и по този начин разходите за инвеститорите, в резултат на измененията в правилата, ще останат без промяна.
Допълнително, с промените се предвижда, че Управляващото дружество се отказва изцяло от таксите по емитиране и обратно изкупуване на дялове, които инвеститорите заплащат през ограничените и междинните периоди, като тези такси ще остават в полза на съответния фонд.
В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата, те могат да продадат обратно дяловете си на фондовете в срока до влизане в сила на промените в Правилата.
Одобрените Правила на ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции и ДФ ДСК Стабилност – Немски акции (в сила от 04.01.2021 г.) може да намерите в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на Фонда в рамките на работното им време и на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg)

 20.01.2021
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62117
ДСК Евро АктивEUR1.24695
ДСК БалансBGN1.16272
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.83166
ДСК РастежBGN0.83992
ДСК Глобални компанииBGN0.94215
ДСК ДинамикаBGN1.01386
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23790
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17686
ДСК Алтернатива 1BGN1.04266
ДСК Алтернатива 2EUR1.03898
ДСК АлтернативаBGN1.04756

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN78,187,674.96
ДСК Евро АктивEUR13,065,630.51
ДСК БалансBGN10,885,193.08
ДСК Глобални защитни компанииBGN736,559.07
ДСК РастежBGN13,489,658.62
ДСК Глобални компанииBGN5,326,044.56
ДСК ДинамикаBGN2,436,140.19
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,431,490.84
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,774,047.28
ДСК Алтернатива 1BGN28,520,769.04
ДСК Алтернатива 2EUR4,299,719.64
ДСК АлтернативаBGN6,408,950.87

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи