Начало         English   Промяна в Правилата на ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции

С Решения от 07.12.2020 г. Комисията за финансов надзор одобри промени в правилата на договорен фонд ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции, които влизат в сила на 04.01.2021 г.

Инвестиционните цели на ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции се променят  - той ще се стреми да осигури защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на инвестициите на притежателите на дялове, както и (по възможност) нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове над защитения размер посредством реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък до умерен риск.
„Защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на инвестицията” означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 99 (деветдесет и девет) на сто от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”.

„ДСК Управление на активи” АД ще продължава да информира притежателите на дялове и останалите инвеститори за точната дата, на която ще започва всеки „отворен”/ „ограничен” период от инвестиционния цикъл на фондовете, както и за всеки „междинен” период в рамките на „ограничения” период, най-малко 30 дни преди започването на съответния период чрез съобщения:
 в офисите на „Банка ДСК” АД, в които се дистрибутират дяловете на фондовете;
 на Интернет страницата на Управляващото дружество.
В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата, те могат да продадат обратно дяловете си на фондовете в срока до влизане в сила на промените в Правилата.
Одобрените Правила на ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции (в сила от 04.01.2021 г.) може да намерите в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на Фонда в рамките на работното им време и на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg)

 

 20.01.2021
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62117
ДСК Евро АктивEUR1.24695
ДСК БалансBGN1.16272
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.83166
ДСК РастежBGN0.83992
ДСК Глобални компанииBGN0.94215
ДСК ДинамикаBGN1.01386
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23790
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17686
ДСК Алтернатива 1BGN1.04266
ДСК Алтернатива 2EUR1.03898
ДСК АлтернативаBGN1.04756

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN78,187,674.96
ДСК Евро АктивEUR13,065,630.51
ДСК БалансBGN10,885,193.08
ДСК Глобални защитни компанииBGN736,559.07
ДСК РастежBGN13,489,658.62
ДСК Глобални компанииBGN5,326,044.56
ДСК ДинамикаBGN2,436,140.19
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,431,490.84
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,774,047.28
ДСК Алтернатива 1BGN28,520,769.04
ДСК Алтернатива 2EUR4,299,719.64
ДСК АлтернативаBGN6,408,950.87

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи