Начало         English   „ДСК Стабилност – Европейски акции“ реализира доходност в размер на 8.45%

На 18 декември 2020 г. приключи „ограничения период“ от дейността на фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции“. Фондът реализира доходност в размер на 8.45%, на база изменението в нетната стойност на дял от последния работен ден на предходния “отворен период” (изчислена към 29.02.2016 г. и обявена на 01.03.2016 г.) до края на „ограничения период“ (изчислена към 18.12.2020 г. и обявена на 21.12.2020 г.).
 Фондът предлага на инвеститорите възможност за определено ниво на защита на стойността на инвестираните средства при задържане на инвестицията през „ограничения период“ и в същото време възможност за реализиране на доход при покачване на индекс/индекси на акции на европейски компании. С оглед постигане на инвестиционните цели на „ДСК Стабилност - Европейски акции“, дейността на Фонда има цикличен характер. Всеки инвестиционният цикъл включва „отворен период“ и „ограничен период“.
От 21 декември 2020 г. до 14 февруари 2021 г. (включително) тече новият „отворен период“ от дейността на Фонда. Съгласно Тарифата на Банка ДСК (дистрибутор на Фонда), през този период инвеститорите не дължат такси при покупка на дялове и при обратно изкупуване на дялове. Новият “ограничен период” ще бъде с продължителност около 5 години.

 20.01.2021
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62117
ДСК Евро АктивEUR1.24695
ДСК БалансBGN1.16272
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.83166
ДСК РастежBGN0.83992
ДСК Глобални компанииBGN0.94215
ДСК ДинамикаBGN1.01386
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23790
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17686
ДСК Алтернатива 1BGN1.04266
ДСК Алтернатива 2EUR1.03898
ДСК АлтернативаBGN1.04756

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN78,187,674.96
ДСК Евро АктивEUR13,065,630.51
ДСК БалансBGN10,885,193.08
ДСК Глобални защитни компанииBGN736,559.07
ДСК РастежBGN13,489,658.62
ДСК Глобални компанииBGN5,326,044.56
ДСК ДинамикаBGN2,436,140.19
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,431,490.84
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,774,047.28
ДСК Алтернатива 1BGN28,520,769.04
ДСК Алтернатива 2EUR4,299,719.64
ДСК АлтернативаBGN6,408,950.87

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи